Добре дошли в новия ми уебсайт!

Разбирам огромното значение на новите технологии в нашия живот и затова реших да Ви предоставя още един начин, по който можете да се свържете с мен и да намерите повече информация за адвокатската ми практика - както относно предлаганите от мен правни услуги, така и по въпроси и теми от областта на корпоративното и дружественото право.

Сред основните цели на уебсайта е предлагането също и на алтернативна и леснодостъпна възможност за получаване на някои от най-честите услуги от областта на корпоративното право. Чрез страницата Електронни услуги имате възможност да заявите и получите изцяло онлайн съдействие за регистрация на фирма, вписване на фирмени промени и продажба на дялове от капитала.

Като адвокат на частна практика в гр. София специализирам в областта на корпоративното и търговското право. Практиката ми е фокусирана най-вече върху правното обслужване на търговски дружества, като предоставям услуги не само на фирми от София, но и на такива с адрес на управление в други градове на страната.

На уебсайта са представени и описани подробно най-често предоставяните услуги, свързани с реализирането на процедури по вписвания и обявявания в търговския регистър, но освен тях предлагам съдействие и по всякакви други търговскоправни казуси, изискващи специално внимание и индивидуален подход.

Съдържанието и структурата на уебсайта са организирани около предлаганите от мен услуги, като целта на осигурените информационни и комуникационни ресурси е превръщането на уебсайта в максимално полезен източник на информация, което да позволи постигането на по-добра предварителна осведоменост и вземането на информирани решения.

На уебсайта ще бъдат публикувани както полезни и актуални материали в рубриките Процедури и Новини, така и анализи и мнения по спорни казуси от теорията и практиката от областта на корпоративното и търговското право - в рубриката правен Блог. Допълнително е осигурена и функционалност, даваща възможност за изпращане на въпроси и коментари с цел обсъждане и изясняване на публикуваните статии.

Надявам се уебсайтът да Ви бъде полезен при намирането на информацията, която Ви е необходима. Ще се радвам да Ви съдействам и да работим заедно за реализирането на Вашите бизнес проекти - моля, не се колебайте да се свържете с мен, аз съм на Ваше разположение!

адвокат Деян Сотиров
гр. София