Уважаеми настоящи и бъдещи клиенти,

За мен е удоволствие да Ви приветствам на новия си уебсайт! Разбирам огромното значение на новите технологии в нашия живот и затова реших да Ви предоставя още един начин, по който можете да се свържете с мен и да намерите повече информация за адвокатската ми практика, както и относно въпроси от областта на корпоративното и дружественото право в материалите, публикувани в рубриката Инфо център. Целта на уебсайта е също така да предложи алтернативна и леснодостъпна възможност за ползване на някои от най-често предоставяните от мен правни услуги чрез страницата за Електронни услуги.

Като адвокат на частна практика в гр. София специализирам в областта на корпоративното, дружественото и търговското право. Практиката ми е фокусирана най-вече върху правното обслужване на търговски дружества, осъществяващи дейност в България – както в гр. София, така и в други градове в страната. Правните услуги, които са представени на уебсайта, представляват най-честите случаи, в които клиентите търсят моето съдействие. Извън конкретно посочените на уебсайта услуги предлагам съдействие и по всякакви други казуси, свързани с правното обслужване на търговски дружества и изискващи специално внимание и индивидуален подход.

Съдържанието и структурата на уебсайта са организирани около предлаганите от мен адвокатски услуги, като основната ми цел е да превърна уебсайта в максимално полезен източник на информация. Ще бъдат публикувани както полезни и актуални материали и статии в рубриките Процедури и Новини, така и индивидуални анализи и мнения по спорни казуси от теорията и практиката в сферата на корпоративното и търговското право – в правния Блог. На уебсайта е осигурена функционалност, даваща възможност за изпращане на въпроси и коментари с цел обсъждане и изясняване на публикуваните теми. Целта на осигурените информационни и комуникационни ресурси е да позволи постигането на по-добра предварителна осведоменост и вземането на информирани решения от потребителите на уебсайта.

В своята работа се ръководя от следните основни Принципи на работа: високо ниво на професионална компетентност; грижа за клиента и максимална защита на клиентския интерес; индивидуален подход и доверие.

Надявам се уебсайтът да Ви бъде полезен при намирането на информацията, която Ви е необходима. Ще се радвам да Ви съдействам и да работим заедно за реализирането на Вашите бизнес проекти – моля, не се колебайте да се свържете с мен, аз съм на Ваше разположение!

адвокат Деян Сотиров
гр. София