В рубриката „Блог” ще бъдат публикувани статии относно спорни въпроси и казуси от теорията и практиката в сферата на корпоративното и дружественото право – с важно практическо значение и имащи отношение към представените на уебсайта услуги.

Статиите ще включват както изложение по спорните въпроси, така и професионалното ми мнение, подкрепено със съответните правни аргументи.

Блогът ще включва и публикации, изразяващи становището ми по проекти на нормативни актове, както и такива, които съдържат правни анализи и обобщена информация по теми, свързани с корпоративното право.

Списък на всички публикувани до момента блог статии може да намерите по-долу на страницата.

Към всяка блог статия е осигурена техническа възможност за публикуване на коментари и въпроси с цел обсъждане и изясняване на спорните моменти по съответните теми. Моля, не се колебайте да изпращате своите коментари и въпроси – ще се радвам да споделите своето мнение!