Всички дружества се нуждаят в търговската си дейност от правно съдействие както във връзка с различните процедури по вписвания в търговския регистър, така и във връзка с взаимоотношенията им с държавните органи и институции, при изготвянето на общи и специални граждански и търговски договори, при регулиране на отношенията работодател-служител и др.

Неизменна част от дейността ми като адвокат, практикуващ в областта на корпоративното право, е предлагането също и на услуги по комплексно правно обслужване на фирми. В тази връзка оказвам съдействие и по въпроси от други области на правото, сред които търговско, договорно, данъчно и трудово право. Посочвам по-долу някои от случаите, по които съм имал повод да работя и да съдействам на клиентите си.

Търговско и договорно право: процесуално представителство и защита по дела за събиране на вземания, както и при други форми на неизпълнение на договорни задължения, обжалване пред Върховния административен съд на подзаконови нормативни актове, представителство пред Комисията за защита на конкуренцията по въпроси от сферата на конкурентното право, обжалване на наказателни постановления на Комисията за защита на потребителите, изготвяне на всякакъв вид договори, общи условия и др.

Данъчно право: обжалване по административен и съдебен ред на ревизионни актове, представителство пред Националната агенция за приходите във връзка с изпълнително производство, обжалване на наказателни постановления на НАП, консултации относно ДДС третиране на електронни услуги и доставки на софтуер, данъчни ефекти при прехвърляне на дялове, вливания и др.

Трудово и осигурително право: завеждане на дела за обезщетения срещу работници и служители, защита по дела за отмяна на уволнение, включително относно дисциплинарна отговорност, както и по дела за заплащане на заплати и обезщетения, обжалване на наказателни постановления на Главна инспекция по труда, изготвяне на документи за прекратяване на трудово правоотношение, консултации относно закрила при уволнение, вътрешни преустройства, реорганизации и др.

Във връзка с предлагането на комплексни правни услуги осигурявам също и възможност за сключване на договор за абонаментно правно обслужване. При сключването на такъв договор фирмите получават текуща правна помощ и неотложно правно обслужване, без необходимост от формални заявки и допълнителни договорки.

За повече информация, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез вайбър или скайп - вижте данните по-долу или на страница Контакти, където ще намерите също и уеб форма за изпращане на съобщения.