Правните консултации са сред най-честите и типични адвокатски услуги. Интернет осигурява леснодостъпна възможност за предоставяне на тази услуга от разстояние (онлайн). Ако желаете да заявите и получите онлайн правна консултация по въпрос, казус или документ от областта на корпоративното и дружественото право, моля, прегледайте информацията по-долу.

Как работи?

1За да заявите онлайн правна консултация, следва да посетите страница Заяви електронна услуга и да изпълните посочените там четири бързи и лесни стъпки.

2В хода на заявяване на услугата ще следва да изложите всички факти и обстоятелства и да предоставите всички документи, имащи отношение към казуса и предмета на консултацията, както и да посочите предпочитания от Вас начин за получаване на консултацията, респ. и данните си за контакт.

3В срок до края на работния ден, следващ деня, в който е получена заявката, ще получите по имейл отговор, който (когато е положителен) ще съдържа предложение с условията, при които може да се осъществи консултацията, включително относно размера на хонорара и срока за изпълнение на услугата.

4Ако сте съгласни с условията, ще следва да приемете предложението – или изрично по имейл или телефон, или чрез директното заплащане на дължимия хонорар. Ако не е посочено нещо различно в имейла, ще следва да предплатите дължимия хонорар в пълен размер, в срок до пет работни дни от получаване на съобщението по посочена в съобщението банкова сметка или посредством други приемани дистанционни начини за разплащане.

5Консултацията ще бъде проведена в съответствие с конкретно уговорените условия и срокове.

Въпроси и отговори

Онлайн консултациите са платени – на уебсайта не се предлагат безплатни правни консултации.

Осигурена е възможност за онлайн обсъждане на публикуваните статии, включително и за задаване на въпроси по съответните теми, но въпросите и отговорите към тях не съставляват правна консултация, нито следва да се възприемат като съвет от адвокат – те целят единствено да се предостави допълнителна информация за изясняване на важни и интересни за потребителите моменти по съответните теми.

Дистанционното заявяване и получаване на консултации посредством настоящата електронна услуга е осигурено единствено като алтернативна опция за улеснение на клиентите – най-вече за тези, които живеят извън София, а и извън България. За уговаряне на среща в кантората, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Вайбър или Скайп (вижте по-долу или на страница Контакти).