Правните консултации са сред най-честите и типични адвокатски услуги. Интернет осигурява леснодостъпна възможност за предоставяне на тази услуга от разстояние (онлайн).

Дистанционното заявяване и получаване на юридически консултации посредством настоящата електронна услуга е осигурено единствено като алтернативна опция за улеснение на клиентите – най-вече за тези, които живеят извън София, а и извън България. За уговаряне на среща в кантората, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Viber или Skype.

Моля, посетете страницата Заяви електронна услуга, ако желаете да заявите и получите онлайн правна консултация по въпрос, казус или документ от областта на корпоративното и дружественото право.

Как работи

1В хода на заявяване и изпълнение на услугата ще бъдат посочени и уточнени всички факти и обстоятелства и ще бъдат предоставени всички документи, имащи отношение към казуса и предмета на консултацията. Потребителите ще посочат и предпочитания от тях начин за получаване на консултацията, както и данните си за контакт.

2В срок до края на работния ден, следващ деня, в който е получена заявката, потребителите ще получат по имейл отговор, който (когато е положителен) ще съдържа предложение с условията, при които може да се осъществи консултацията – размер на хонорара, срок за изпълнение на услугата и др.

3Ако съответният потребител е съгласен с условията, той ще следва да приеме предложението – или изрично (по имейл, телефон или др.), или чрез директното заплащане на дължимия хонорар. Ако не е посочено нещо различно в електронното съобщение, клиентите дължат предплащане на дължимия хонорар в пълен размер, в срок до 5 работни дни от получаване на съобщението – по посочена в съобщението банкова сметка или посредством други приемани дистанционни начини за разплащане (като ePay, PayPal или др.).

4Консултацията ще бъде проведена съобразно конкретно уговорените със съответния потребител условия и срокове.

Въпроси и отговори

Онлайн консултациите са платени – на уебсайта не се предлагат безплатни правни консултации.

Осигурена е възможност за онлайн обсъждане на публикуваните статии, включително и за задаване на въпроси по съответните теми, но въпросите и отговорите към тях не съставляват правна консултация, нито следва да се възприемат като съвет от адвокат – те целят единствено да се предостави допълнителна информация и мнения за изясняването на важни и интересни за потребителите моменти във връзка със съответните статии.