Предоставям правни услуги на широк кръг от бизнес клиенти. Сред тях са както семейни фирми и еднолични търговци, така и големи търговски дружества. Клиентите ми осъществяват търговска дейност и развиват бизнес в най-различни сфери на икономиката: интернет, туризъм, строителство, транспорт и др.

Важен акцент в практиката ми е предоставянето на правни услуги на чуждестранни лица и компании, желаещи да навлязат на българския пазар и да извършват търговска дейност на територията на страната. Имал съм повод да съдействам на чуждестранни лица от Испания, Белгия, Франция, Австрия, Германия, Румъния, Гърция, Великобритания и др. Говоря отличен английски и изготвям корпоративните документи на българо-английски, което улеснява в голяма степен чуждестранните клиенти.

Друг важен акцент в практиката ми е правното обслужване на start-up компании и бизнес предприемачи, желаещи да стартират и развиват търговска дейност, включително в областта на иновативните интернет и компютърни технологии. Хонорарите ми в повечето случаи съответстват на минималните размери, предвидени в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, и не натоварват прекомерно понякога силно ограничените бюджети на стартиращите компании. В значителна полза за start-up компаниите е и предлаганото съдействие за снабдяване с различните видове лицензи, разрешения и удостоверения за регистрация, които биха могли да бъдат необходими за осъществяване на тяхната дейност (Лицензи и регистрации).