Съдействието в процедури пред Търговския регистър е сред най-честите и типични адвокатски услуги от областта на корпоративното право. Приемането от Агенция по вписванията на заявления по интернет осигурява леснодостъпна възможност за предоставяне на такива правни услуги от разстояние (онлайн). Тази възможност е не само удобна, но и изгодна за бизнеса и гражданите, тъй като позволява предлагането на по-ниски по размер хонорари, а също и заплащането на по-ниски държавни такси.

В случай че ви предстои регистрация на фирма или вписване на промени за вече регистрирана фирма и желаете да се възползвате от възможността да заявите и получите по интернет услуга във връзка с реализирането на съответната процедура, моля, прегледайте информацията по-долу.

Как работи?

1За да заявите по интернет услуга, свързана с процедура пред Търговския регистър, следва да посетите страница Заяви електронна услуга и да изпълните посочените там четири бързи и лесни стъпки.

2В хода на заявяване на услугата ще следва да предоставите всички необходими данни посредством попълването на детайлна уеб форма съобразно спецификите на съответната процедура. При заявяването на услугата ще следва също така да потвърдите и самоличността си чрез предоставяне на електронен образ на документ за самоличност.

3В срок до края на работния ден, следващ деня, в който е получена заявката, ще получите по имейл отговор, който (когато е положителен) ще съдържа предложение с условията, при които може да бъде изпълнена заявената услуга, включително относно размера на хонорара и срока за изпълнение на услугата.

4Ако сте съгласни с условията, ще следва да приемете предложението – или изрично по имейл или телефон, или чрез директното заплащане на дължимия хонорар. Ако не е посочено нещо различно в имейла, ще следва да предплатите дължимия хонорар в пълен размер, в срок до пет работни дни от получаване на съобщението по посочена в съобщението банкова сметка или посредством други приемани дистанционни начини за разплащане.

5Документите за реализирането на съответната процедура ще бъдат изготвени и изпратени на електронната ви поща в рамките на уговорения срок. Имейлът ще съдържа и подробни инструкции относно подготовката на документацията – подписване, нотариална заверка, заплащане на дължимата държавна такса и др.

6Подписаните и подготвени от ваша страна документи ще следва да върнете обратно по имейл в сканирани файлове, след което същите ще бъдат внесени в Търговския регистър по интернет посредством използване на електронен подпис – обикновено до края на работния ден, в който са получени. Вписването в регистъра отнема от един до четири работни дни, за което ще бъдете уведомени изрично по имейл или телефон.

Към настоящия момент в обхвата на електронната услуга са включени само част от свързаните с Търговския регистър процедури, а именно най-често срещаните в практиката, като регистрация на ЕООД, регистрация на ЕТ, прехвърляне на дялове, промени в управлението, смяна на адрес, вписване на други промени и допълнителни обстоятелства. В бъдеще списъкът с процедури ще бъде периодично обновяван и допълван, включително с по-специфични процедури, като увеличаване на капитала и закриване на фирми.

Дистанционното заявяване на услуги във връзка с процедури пред Търговския регистър е осигурено единствено като алтернативна опция за улеснение на клиентите – най-вече за тези, които живеят извън София, а и извън България. За заявяване на услуга или уговаряне на среща в кантората, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Вайбър или Скайп (вижте по-долу или на страница Контакти).