Изготвянето на правни документи е сред най-честите и типични адвокатски услуги. Интернет осигурява леснодостъпна възможност за предоставяне на тази услуга от разстояние (онлайн).

Дистанционното заявяване и получаване на юридически документи (протоколи, покани, договори и др.) посредством настоящата електронна услуга е осигурено единствено като алтернативна опция за улеснение на клиентите – най-вече за тези, които живеят извън София, а и извън България. За уговаряне на среща в кантората, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Viber или Skype.

Моля, посетете страницата Заяви електронна услуга, ако желаете да заявите и получите онлайн услуга по съставяне на правен документ от областта на корпоративното и дружественото право.

Как работи

1В хода на заявяване на услугата потребителят ще следва да посочи вида на желания документ и материалния интерес (ако има такъв – например, при съставянето на договор за продажба на дялове интересът ще бъде цената по него). Всички други данни и обстоятелства ще бъдат уточнени допълнително в хода на изпълнение на услугата – същите не се посочват при самото заявяване на услугата, тъй като разнообразието на видовете документи е твърде голямо, за да бъде практически възможно предварителното обхващане на различните хипотези.

2В срок до края на работния ден, следващ деня, в който е получена заявката, потребителите ще получат по имейл отговор, който (когато е положителен) ще съдържа предложение с условията, при които може да бъде изготвен заявения документ – размер на хонорара, срок за изпълнение на услугата и др. В съобщението ще се съдържа и указание за необходимата информация, която ще следва да се предостави, за да може да бъде изготвен документът.

3Ако съответният потребител е съгласен с условията, той ще следва да приеме предложението – или изрично (по имейл, телефон или др.), или чрез директното заплащане на дължимия хонорар. Ако не е посочено нещо различно в електронното съобщение, клиентите дължат предплащане на дължимия хонорар в пълен размер, в срок до 5 работни дни от получаване на съобщението – по посочена в съобщението банкова сметка или посредством други приемани дистанционни начини за разплащане (като ePay, PayPal или др.).

4Изготвеният документ ще бъде изпратен на електронната поща на съответния потребител в рамките на уговорения срок. Потребителят ще следва да прегледа получения документ, като ще има на разположение 5 работни дни да изпрати свои евентуални бележки с цел неговото финализиране.

Допълнителна информация може да намерите и в Условията за ползване.

Настоящата електронна услуга за изготвяне на документи не включва представителство, водене на преговори (когато е приложимо), внасяне в държавни органи и институции или др. под. За допълнително съдействие, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини.

Ако разполагате с документ, който желаете да прегледам и по който да предоставя становище, моля използвайте услугата Онлайн консултации. Ако ви е необходимо съдействие във връзка с процедура пред Търговския регистър, бихте могли да използвате услугата Търговски регистър.