Изготвянето на документи е сред най-честите и типични адвокатски услуги. Интернет осигурява леснодостъпна възможност за предоставяне на тази услуга от разстояние (онлайн). Ако желаете да заявите и получите по интернет правен документ от областта на корпоративното право (например протокол, покана или договор), моля, прегледайте информацията по-долу.

Как работи?

1За да заявите по интернет документ от областта на корпоративното право, следва да посетите страница Заяви електронна услуга и да изпълните посочените там четири бързи и лесни стъпки.

2В хода на заявяване на услугата ще следва да посочите вида на желания документ и материалния интерес (ако има такъв – например при съставянето на договор за продажба на дялове интересът ще бъде цената по него). Всички други данни и обстоятелства ще бъдат уточнени допълнително в хода на изпълнение на услугата; същите не се посочват при самото заявяване на услугата, тъй като разнообразието на видовете документи е твърде голямо, за да бъде практически възможно предварителното обхващане на различните хипотези.

3В срок до края на работния ден, следващ деня, в който е получена заявката, ще получите по имейл отговор, който (когато е положителен) ще съдържа предложение с условията, при които може да бъде изготвен заявеният документ, включително относно размера на хонорара и срока за изпълнение на услугата. В съобщението ще се съдържа и указание за необходимата информация, която ще следва да предоставите, за да може да бъде изготвен документът.

4Ако сте съгласни с условията, ще следва да приемете предложението – или изрично по имейл или телефон, или чрез директното заплащане на дължимия хонорар. Ако не е посочено нещо различно в имейла, ще следва да предплатите дължимия хонорар в пълен размер, в срок до пет работни дни от получаване на съобщението по посочена в съобщението банкова сметка или посредством други приемани дистанционни начини за разплащане.

5Заявеният документ ще бъде изготвен и изпратен на електронната ви поща в рамките на уговорения срок. След като получите документа, ще следва да го прегледате, като ще имате на разположение пет работни дни да изпратите евентуални бележки с цел неговото финализиране.

Настоящата електронна услуга за изготвяне на документи не включва представителство, водене на преговори, внасяне в държавни органи и институции или друго допълнително съдействие. Ако разполагате с документ, който желаете да прегледам и по който да предоставя становище, моля, използвайте услугата Онлайн консултации. Ако ви е необходимо съдействие във връзка с процедура пред Търговския регистър, моля, използвайте услугата Търговски регистър.

Дистанционното заявяване и получаване на документи от областта на корпоративното право посредством настоящата електронна услуга е осигурено единствено като алтернативна опция за улеснение на клиентите – най-вече за тези, които живеят извън София, а и извън България. За заявяване на документ или уговаряне на среща в кантората, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Вайбър или Скайп (вижте по-долу или на страница Контакти).