Сред основните цели на уебсайта е предлагането на алтернативна и леснодостъпна възможност за заявяване и получаване на някои от най-често предоставяните услуги, свързани с процедури пред Търговския регистър. Заявяването и получаването по електронен път е изключително удобна и подходяща възможност по отношение и на други правни услуги, като Онлайн консултации и Изготвяне на документи. Това са трите електронни услуги, представени на уебсайта, подробна информация за които, включително относно процеса по тяхното заявяване и получаване, ще намерите на съответните страници.

За да заявите по интернет услуга от областта на корпоративното право, моля, посетете страница Заяви електронна услуга и изпратете своята заявка в четири бързи и лесни стъпки.

Изпратената заявка няма правно обвързващ характер и не представлява оферта. Същата е запитване, на което ще бъде отговорено по имейл с предложение, включително относно размера на дължимия хонорар и срока за изпълнение, което ще следва да прецените дали да приемате, или не. При приемане на предложението, ще имате срок за предплащане на дължимия хонорар по банков път или по друг дистанционен начин за разплащане (конкретни данни ще бъдат посочени в електронното съобщение).

При липса на възможност за поемане на работа по изпратената заявка (например поради временна натовареност или излизане на казуса извън сферата на търговското право), ще получите имейл, съдържащ отговор в този смисъл (отказ за изпълнение на заявката).

По-подробна информация относно приложимите условия и реда за заявяване може да бъде намерена както на страниците на отделните видове електронни услуги, така и в Условията за ползване.

На уебсайта е осигурена за улеснение и допълнителна функционалност, даваща възможност за онлайн проследяване на статуса на изпратените заявки (вижте Справки вляво на страницата).

Заявяването на услуги по електронен път е осигурено единствено като алтернативна опция за улеснение на клиентите. В случай че желаете да заявите определена услуга или ако желаете да се уговорим за среща в кантората, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Вайбър или Скайп (вижте по-долу или на страница Контакти).