В рубриката „Новини” ще бъдат публикувани статии относно новоприети закони и други нормативни актове в областта на корпоративното и дружественото право, както и статии относно актуални изменения и допълнения в действащото законодателство (в Закона за търговския регистър, Търговския закон и др.).

Публикациите ще включват и информация за актуални съдебни решения на Търговската колегия на Върховния касационен съд по търговски дела, имащи важно практическо значение и отношение към представените на уебсайта услуги.

Списък на всички публикувани до момента новини може да намерите по-долу на страницата.

Информационен бюлетин

За да бъдете уведомявани периодично (веднъж на два месеца) за последните новини, бихте могли да се абонирате за информационния бюлетин – посредством попълване и изпращане на публикуваната в края на страницата специална уеб форма или посредством избирането на съответната опция при изпращането на някоя от другите уеб форми.

Информационният бюлетин ще съдържа и допълнителни новини от областта на търговското право, които не са били публикувани на уебсайта, включително такива с важно практическо значение (като например, въвеждането от Агенция по вписванията на услуга по СМС известяване). В съдържанието на бюлетина ще бъдат включвани и важни срокове, като например за подаване на годишни данъчни декларации, публикуване на годишни финансови отчети и др. На вниманието на потребителите ще бъдат предоставяни и линкове към някои от най-интересните въпроси и отговори, публикувани на уебсайта през изминалия период.